Algemeen

De Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland is opgericht in 2003. Reden voor de oprichting was de groeiende behoefte aan bloed waarmee bloedtransfusies uitgevoerd kunnen worden bij honden en katten met bloedarmoede.  Tot dat moment was er geen bloed verkrijgbaar van honden en katten, en dienden dierenartsen zelf een donor op te zoeken en hierbij bloed af te nemen. Deze oplossing was niet alleen hoogdrempelig, maar bracht ook de nodige risico’s met zich mee. Voor bloedgroepbepaling of onderzoek naar via bloed overdraagbare ziekten bij de donor was in dergelijke situaties vaak geen mogelijkheid. Bloedtransfusies werden om die reden maar weinig gegeven. Behandeling met bloedplasma, een van de componenten die uit het bloed gewonnen wordt, was al in het geheel niet mogelijk, omdat het eenvoudigweg niet verkrijgbaar was. Met de komst van de EVBN is in deze situatie veel verbetering gekomen. Dierenartsen in Nederland, België en Duitsland kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week bloed en bloedplasma krijgen van honden en katten van diverse bloedgroepen. In 2011 is de EVBN uitgebreid met het Behandelcentrum voor bloedziekten. Hier worden honden en katten met bloedarmoede, stollingsstoornissen of andere bloedziekten onderzocht en behandeld.

Doelstellingen

De EVBN stelt zich de volgende doelen:

  • Het afnemen, bewerken, controleren en op voorraad houden van bloed en bloedproducten van honden en katten.
  • Het leveren van bloed en bloedproducten aan dierenartsen in Nederland, België en Duitsland.
  • Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de veterinaire hematologie.
  • Het, middels lezingen en publicaties, geven van voorlichting aan dierenartsen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van hematologische problemen bij honden en katten.
  • Het behandelen van honden en katten met hematologische problemen.

Donoren

De EVBN maakt uitsluitend gebruik van honden en katten die vrijwillig door hun eigenaar aangeboden worden. De donoren worden maximaal vier tot zesmaal per jaar opgeroepen voor een bloeddonatie.

Dierenarts

Drs C.J. van der Meiden

Laboratorium

Drs. C.J. van der Meiden

Bloedafname

Hanneke ten Dam
Amber Meerlo
Lina Braun
Esmée Mondeel
Cynthia Bosman