Bij dieren met een chronische nieraandoening zien we vaak bloedarmoede. Vooral bij katten met nierproblemen komt dit regelmatig voor. De bloedarmoede kan gering en zonder verschijnselen zijn maar ook ernstig en zelfs levensbedreigend.

Oorzaak van bloedarmoede bij een nierpatiënt

Er zijn verschillende redenen waarom dieren met een chronische nieraandoening anemie ontwikkelen. De belangrijkste oorzaak voor de bloedarmoede is dat de nieren een rol spelen bij de aanmaak van nieuwe bloedcellen. Ze doen dit door de productie van een hormoon, het erythropoetine (EPO), dat het beenmerg stimuleert tot het maken van rode bloedcellen. Wanneer er, zoals bij dieren met een chronische nieraandoening, onvoldoende van dit hormoon aangemaakt wordt zal het beenmerg te weinig bloedcellen aanmaken om de verouderde cellen te vervangen. Dit veroorzaakt op den duur bloedarmoede die langzaam erger wordt. Verder is er bij dieren met chronisch nierlijden vaak sprake van aantasting van het beenmerg, zijn de rode bloedcellen kwetsbaarder waardoor ze sneller uitvallen en treden er kleine bloedingen op in het maag-darmkanaal. Tenslotte hebben dieren met een chronische nieraandoening soms te weinig ijzer in hun bloed.

Behandeling

Omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor de bloedarmoede bij een dier met een chronische nieraandoening, valt niet op voorhand te zeggen wat de beste therapie is. Onderzoek zal uit moeten wijzen welke behandeling bij een bepaalde patiënt het meest effectief zal zijn. Toediening van het hormoon EPO speelt vaak een belangrijke rol bij de behandeling van patiënten met bloedarmoede ten gevolge van een nieraandoening. In ernstige gevallen is een bloedtransfusie noodzakelijk.

Bij katten met een chronisch nierprobleem is soms een bloedtransfusie nodig om de bloedarmoede te bestrijden.